החל מ
1.20$
חודשי
Giriş Paketi
Disk alanı
100 MB
Alan adları
1 Adet
Trafic
1 GB / Ay
Alt alan adları
1 Adet
E-posta
1 Adet
Veri tabanları
1 Adet
PHP desteği
Son Sürüm
Panel
Mevcut


החל מ
2.99$
חודשי
Ekonomik Hosting
Disk alanı
500 MB
Alan adları
1 Adet
Trafic
6 GB / Ay
Alt alan adları
5 Adet
E-posta
5 Adet
Veri tabanları
1 Adet
PHP desteği
Son Sürüm
Panel
Mevcut


החל מ
3.99$
חודשי
Standart Hosting
Disk alanı
1000 MB
Alan adları
1 Adet
Trafic
8 GB / Ay
Alt alan adları
10 Adet
E-posta
10 Adet
Veri tabanları
5 Adet
PHP desteği
Son Sürüm
Panel
VAR


החל מ
5.21$
חודשי
Silver Hosting
Disk alanı
2000 MB
Alan adları
1 Adet
Trafic
9 GB / Ay
Alt alan adları
15 Adet
E-posta
30 Adet
Veri tabanları
25 Adet
PHP desteği
Son Sürüm
Panel
VAR